Novinky

16.06.2019 21:03
Včera o. Waldemar oslavil 50. narozeniny a koncem června to bude 20 let od jeho vysvěcení na kněze, proto jsme mu v neděli 16.6.2019 po mši svaté popřáli hodně zdraví a Božího požehnání do dalších let.
22.04.2019 17:10
Foto - Zelený čtvrtek: farnost-lipova.rajce.idnes.cz/Zeleny_ctvrtek Foto - Velký pátek: farnost-lipova.rajce.idnes.cz/Velky_patek/ Foto - Bílá sobota: farnost-lipova.rajce.idnes.cz/Bila_sobota/ Foto - Velikonoční...
14.04.2019 15:14
O Květné neděli 14.4.2019 jsme začali v 8,30 hod. poslední křížovou cestou. Na začátku mše svaté jsme se sešli v zadní části kostela, kde nám o. Waldemar posvětil větvičky, které jsme si přinesli. Za zpěvu písně "Ježíši Králi" jsme průvodem došli do lavic. Při mši svaté jsme v podání paní...
14.04.2019 15:08
Ve středu 3.4.2019 dovezl o. Waldemar spolu s dalšími farníky z farnosti Vlčovice u Kopřivnice z kostela Všech svatých dubový oltář s ambónem a lavicemi pro ministranty.
19.03.2019 19:00
Ve středu 6.3.2019 jsme tak jako každou středu měli mši svatou v kapli na faře, při které nás o. Waldemar označil popelcem.
25.12.2018 11:28
V sobotu 22. prosince  jsme v 17 hodin v našem zcela zaplněném kostelíku vyslechli v podání sborů a muzikantů Jesenicka pod vedením dirigenta Františka Mecha koncert  J. J. Ryby - Česká mše vánoční.  Po koncertě bylo pro všechny připraveno občerstvení. Pořadatelem byla obec...
23.12.2018 18:49
06.11.2018 19:52
V neděli 4.11.2018 jsme se sešli na místním hřbitově, abychom se pomodlili za naše zemřelé.
29.09.2018 12:40
V pátek 28.9.2018 byla pouť ke sv. Václavu v 10,00 hodin. Mši svatou vedl o. Waldemar Woźniak, přijel i o. Jiří Filipec z Vápenné s farníky a jáhen Ing. Josef Liberda z České Vsi. Celou mši doprovázel pěvecký sbor ze Šumperka. Obětní dary byly přinášeny v podobě bochníku chleba, trsu hroznů, hostií...
29.09.2018 10:47
V neděli 8.7.2018 jsme při mši svaté přivítali nového kněze P. Mgr. Waldemara Jana Woźniaka, O.T., který k nám přišel z farnosti Opava-Kylešovice.      
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Farnost-Lipová-lázně P. Mgr. Waldemar Woźniak

Lipová-lázně 216
Lipová-lázně
79061
776 224 881

(při nedovolání pište SMS)