Novinky

29.09.2018 12:40
V pátek 28.9.2018 byla pouť ke sv. Václavu v 10,00 hodin. Mši svatou vedl o. Waldemar Woźniak, přijel i o. Jiří Filipec z Vápenné s farníky a jáhen Ing. Josef Liberda z České Vsi. Celou mši doprovázel pěvecký sbor ze Šumperka. Obětní dary byly přinášeny v podobě bochníku chleba, trsu hroznů, hostií...
29.09.2018 10:47
V neděli 8.7.2018 jsme při mši svaté přivítali nového kněze P. Mgr. Waldemara Jana Woźniaka, O.T., který k nám přišel z farnosti Opava-Kylešovice.      
08.07.2018 11:34
V neděli 1. 7. 2018 jsme se po mši svaté loučili s o. Jiřím Filipcem, který opouští naši farnost. Předali jsme mu kytičku, dárečky a jménem včech farníků poděkovali za jeho službu u nás. S o. Jiřím se ale neloučíme úplně, jelikož i nadále zůstává ve farnosti Vápenná.  Naše farnost bude mít od...
24.06.2018 19:30
V neděli 3.června 2018 jsme v Jeseníku společně s farnostmi Jeseník, Česká Ves, Horní a Dolní Domašov, Vápennou a Žulovou slavili slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo). Naše farnost měla opět vedle kostela nazdobený jeden oltář. Jelikož se letos na jesenickém náměstí konal ve stejnou dobu i...
18.03.2018 14:16
V neděli 11.3.2018 jsme po mši svaté popříli o. Jiřímu Filipcovi k jeho narozeninám. FOTO: farnost-lipova.rajce.idnes.cz/Narozeniny_o._Jiriho_r._2018/
18.03.2018 14:13
FOTO: farnost-lipova.rajce.idnes.cz/Prvni_adventni_nedele/
02.10.2017 21:35
Ve čtvrtek 28.9.2017 v 10,00 hodin jsme oslavili poutní mši svatou k patronu našeho kostela sv. Václavu, kterou sloužil o. Jiří Filipec spolu s jesenickým knězem o. Kazimírem Bubou. Byli jsme také rádi, že k našim ministrantům přibyli ještě dva Vojta a Jirka z Olomouce,...
19.04.2017 23:02
O velikonoční neděli provonělo kostelem kadidlo a o. Jiří po mši svaté posvětil pokrmy, které jsme si přinesli. FOTO: farnost-lipova.rajce.idnes.cz/Velikonocni_nedele_v_Lipove/
19.04.2017 22:54
Letos naše lipovská farnost prožívala velikonoční bohoslužby společně s farností Vápennou a Žulovou v kostele sv. Filipa jáhna ve Vápenné. Každý den před začátkem nás o. Jiří Filipec seznámil s tím, jak bude daný obřad probíhat. Na Zelený čtvrtek nám o. Jiří vypravoval zajímavé...
19.04.2017 22:53
Na začátku mše svaté jsme se sešli v zadní části kostela, kde o. Jiří Filipec posvětil ratolesti a průvodem za zpěvu písně „Ježíši Králi“ jsme se vrátili zpět do svých lavic. Vyslechli jsme čtení o umučení Ježíše Krista v podání o. Jiřího, ministranta Tomáše Poláčka a pana Lukáše...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Farnost-Lipová-lázně P. Mgr. Waldemar Woźniak

Lipová-lázně 216
Lipová-lázně
79061
776 224 881

(při nedovolání pište SMS)