POŘAD BOHOSLUŽEB                             

 

                                P. Mgr. Waldemar Woźniak O.T.                            TEL. 776 224 881

STŘEDA


Lipová-lázně
 
17:00  

SOBOTA

Horní Domašov        (každá 1 sobota v měsíci) 17:00 mše sv. s nedělní platností

NEDĚLE

Lipová-lázně 9:00  

NEDĚLE

Dolní Domašov 10:15  

-sv. smíření (zpověď) je možná před mši sv.